Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni – Eugeniusz Gerlach – MUZYCZNE INSPIRACJE

 

 

Eugeniusz Gerlach. Artysta spełniony

Jego barwną twórczość zdominowała geometria, a kolor zamknięty w liniach wyraźnie akcentuje intensywność odcieni. Eugeniusz Gerlach ma na koncie ponad 150 ekspozycji. Bogaty indywidualny dorobek artysty uzupełniają wystawy grupowe m.in. w warszawskiej Zachęcie, Galerii Bielskiej BWA, we Frankfurcie nad Menem czy we Francji. Po raz pierwszy obrazy Eugeniusza Gerlacha będą prezentowane publiczności Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni. Wystawa zostanie tam otwarta 20 stycznia i będzie dostępna do 17 lutego 2022 roku na godzinę przed każdym spektaklem.

 

Muzykanci - 021, 2021 olej, płótno, 124 x 125 cm
Muzykanci – 021, 2021 – olej, płótno, 124 x 125 cm

 

58 lat pracy artystycznej to pokaźny dorobek! Urodzony w 1941 roku w Bieniawie koło Tarnopola malarz, uzyskał dyplom z wyróżnieniem w 1966 roku. Promotorami jego pracy dyplomowej byli m.in. Jonasz Stern, założyciel słynnej Grupy Krakowskiej oraz Hanna Rudzka-Cybisowa, członkini Komitetu Paryskiego. Ambicja, upór w dążeniu do celu i talent podparty ogromną pracą sprawiły, że Eugeniusz Gerlach został zawodowym malarzem i sztuce poświęcił całe swoje życie. W pracowni artysty można dziś znaleźć obrazy, które namalował w 1958 roku. Te pierwsze prace wskazują na kierunek, w którym podążał artysta i są dla niego sentymentalną pamiątką.

 

Kompozycja - trio, 2016 olej, płótno, 150 x 150 cm
Kompozycja – trio, 2016 – olej, płótno, 150 x 150 cm

 

Niezmiennie najważniejszymi środkami wyrazu artystycznego są dla malarza linia i kolor. –One decydują o współzależności form i nadają rytm oraz dynamikę plamom barwnym, co w ostateczności stanowi o ekspresji dzieła – dodaje Eugeniusz Gerlach w wywiadzie udzielonym Joannie Adrian. Definiując malarstwo Gerlacha nie sposób odejść od skojarzeń z kubizmem, ekspresją, abstrakcją. Te kierunki spotykają się u artysty z klasyczną dla malarstwa tematyką. Portrety, akty, martwa natura i pejzaże oscylują wokół inspiracji muzyką i sportem. –Mimo tej różnorodności udało mi się znaleźć wspólną linię wyrazu. To właśnie stanowi mocną stronę mojej twórczości. Dzięki temu mój styl jest jednolity i rozpoznawalny. – podsumowuje artysta.
Wydawałoby się, że lata doświadczenia sprawiły, że Eugeniusz Gerlach nie mierzy się z nowymi wyzwaniami, a jednak za każdym razem, gdy w centrum swoich kompozycji wyróżnia ludzkie postaci, starannie się przygotowuje. Wykonuje wówczas szkice studyjne i koncepcyjne, które stopniowo wypełniają się kolorem, formą i treścią.

 

Błękitne tango - 019, 2019 akryl, płótno 150 x 72 cm
Błękitne tango – 019, 2019 – akryl, płótno 150 x 72 cm

 

–Wyraziste obrazy z unikalną konstrukcją i precyzyjnie położonym kolorem czynią Eugeniusza Gerlacha pierwszym w Polsce konstruktywistą, kolorystą i witrażystą. – komentuje twórczość Gerlacha dr Władysław Serwatowski. Z kolei Stanisław Tabisz mówi: Obrazy Eugeniusza Gerlacha nasuwają skojarzenia ze znanymi i wyraziście odkrywczymi, awangardowymi zjawiskami malarstwa XX wieku. Artysta (…) malując obrazy staje się sukcesorem i kontynuatorem tradycyjnych nurtów sztuki XX wieku eksponujących formę, kształt, zwielokrotniających i trzymających w ryzach silną ekspresję czystego koloru apodyktyczną dynamiką linii…

Alicja Stasiak, 10 stycznia 2022

 

Kompozycja błękitna, 2021 olej, płótno, 150 x 100 cm
Kompozycja błękitna, 2021 – olej, płótno, 150 x 100 cm

 

Wszystkie obrazy z wystawy malarstwa Eugeniusza Gerlacha w Teatrze Muzycznym w Gdyni będą dostępne w sprzedaży w naszej galerii online. Zapraszamy na wystawę!

Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni
plac Grunwaldzki 1, 81-372 Gdynia

20.01.2022 – 17.02.2022
EKSPOZYCJA OTWARTA GODZINĘ PRZED KAŻDYM SPEKTAKLEM