Art In House – Eugeniusz Gerlach – EKSPRESJA KOLORU 2021

Sztuka współczesna z korzeniami w przedwojennej awangardzie

Malarstwo Eugeniusza Gerlacha oparte jest na linii i kolorze, przy zachowaniu równowagi między obydwoma środkami formalnymi. Korzenie twórczości artysty sięgają do awangardowych poszukiwań początku XX wieku oraz dwudziestolecia międzywojennego: ekspresjonizmu i kubizmu, zwłaszcza sztuki Picassa. Choć podział kompozycji przez linię kieruje ją ku abstrakcji, najczęściej zostaje ona osnuta wokół formy figuratywnej; w pracach malarza przewijają się liczne postacie oraz atrybuty ze świata muzyki, tańca, mitologii, religii czy codzienności. Nie aspirują one jednak do nadrzędnej roli w kompozycji – są jedynie punktem wyjściowym do zbudowania logicznej konstrukcji opartej na liniach i polach barwnych. Konsekwencją wyboru takich środków formalnych jest wywołanie u odbiorcy skojarzenia z witrażem.

Kuratorem wystawy jest Anita Wolszczak-Karasiewicz, historyk sztuki oraz właścicielka Domu Aukcyjnego Art in House.

Art In House – Eugeniusz Gerlach – EKSPRESJA KOLORU 2021
Art In House – Eugeniusz Gerlach – EKSPRESJA KOLORU 2021

 

Struktura kompozycyjna jego obrazów sprawia, że przywołują one na myśl witraże, zaś miłośnicy malarstwa początków XX wieku na pierwszy rzut oka zauważą związki pomiędzy awangardowymi eksperymentami z linią i kolorem oraz twórczością tego artysty. Jedno nie pozostawia wątpliwości – styl Eugeniusza Gerlacha jest na tyle unikatowy, iż trudno znaleźć twórcę, który malowałby tak, jak on. Przekonają się Państwo o tym w czasie oglądania indywidualnej wystawę Gerlacha w Domu Aukcyjnym Art in House.

Aleksandra Kaczanowska, 

 

Zapraszamy!

EKSPRESJA KOLORU – malarstwo Eugeniusza Gerlacha
28 lipca – 11 sierpnia 2021, 9:00-18:00
Dom Aukcyjny Art in House
Aleje Jerozolimskie 107, Warszawa