XIX Aukcja Wielkiego Serca Stowarzyszenie WIELKIE SERCE

19 Aukcja Wielkiego Serca
Kleopatra, 2001 – olej, akryl, płótno, 90 x 60 cm

XIX Aukcja Wielkiego Serca
11 grudnia 2010, Sobota, godzina 17:00
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”
ul. Konopnickiej 26, Kraków

 

Organizatorem aukcji jest Stowarzyszenie „Wielkie Serce”, które założone zostało w 2000 roku przez wychowawców i pracowników Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Jana Matejki w Krakowie. W ośrodku tym uczy się prawie 400 dzieci, z czego 80 mieszka w internacie. „Są to dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, bardzo często pochodzące z rodzin niewydolnych wychowawczo, biednych. Większość dzieci pozostaje pod stałą opieką lekarską oraz wymaga specjalistycznej rewalidacji”.
Aukcje na rzecz wychowanków ośrodka odbywają się od 1991 roku. Patronat honorowy nad tegoroczną jej edycją objął Wojewoda Małopolski Stanisław Kracik. Gospodynią wieczoru będzie Anna Dymna. Gościnnie wystąpi Kasia Malenda.

Aukcję poprowadzi Andrzej Starmach.
Wystawa przedaukcyjna odbędzie się w dniach 6 – 10 grudnia 2010 roku
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”
ul. Konopnickiej 26, Kraków