Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach – Eugeniusz Gerlach – malarstwo

Dnia 13 stycznia 2012 roku w Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów odbył się wernisaż wystawy malarstwa artysty malarza Eugeniusza Gerlacha. Uroczystego otwarcia wystawy dokonał dyrektor muzeum Zdzisław Tohl. W uroczystości wzięli udzial znakomici goście, m.in. Witold Latusek (członek Zarządu Województwa Małoposkiego, Witold Kochan (burmistrz Gorlic), Roman Dziubina (wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego) oraz artysta grafik Józef Pogwizd (wieloletni prezes ZPAP Okręgu Nowosądeckiego). Wszyscy wyżej wymienieni goście zabrali głos z okazji wystawy Eugeniusza Gerlacha. Następnie nastąpił poczęstunek symboliczną lampką wina i wszyscy zebrani przystąpili do kontemplacji dzieł artysty.

 fot. Stanisław Gerlach