EQ System – W ramach kultury

EQ System w ramach kultury to całkowicie nowy projekt w 27-letniej historii firmy. Projekt, w którym występujemy we wcześniej nieznanej roli – mecenasa sztuki. Pomimo, że jest ona czymś zupełnie nowym, to mamy poczucie, że relacja sztuki i biznesu jest tą, która wzajemnie się wzbogaca. Być może na nieoczywistym, bardziej abstrakcyjnym poziomie, ale jednak.

 

Poprzez sztukę, artyści przekazują to, czym my staramy kierować się na co dzień – jest to dbałość nie tylko o treść, ale również o styl i formę. Prowadzenie dialogu, a nie monologu. Świadomość perspektywy, która sprawia, że to, co widzimy i jak to intepretujemy jest tak naprawdę kwestią szalenie intymną. Dlatego to co oczywiste równie szybko może stać się pełne sprzeczności.

Zagłębiając się w relacje sztuki i biznesu, dostrzegliśmy, że tylko pozornie należymy do dwóch całkowicie różnych, nieprzystających do siebie światów. Istnieje jednak pewien pomost, który skutecznie te światy do siebie zbliża. Jest nim coś, co nazwalibyśmy „ciągłym niedosytem”, który niesie za sobą chęć nieustannego doskonalenia.

Pierwszym podjętym przedsięwzięciem w tym zakresie było wydanie przez nas albumu pt. „Eugeniusz Gerlach – Ekspresja koloru”. Artysta zainspirował nas do wyjścia poza ramy naszej tradycyjnej działalności, a zaczęło się całkiem niewinnie od spotkania z malarzem w jego krakowskiej pracowni i rozmowy właśnie na temat relacji sztuki i biznesu oraz tego, jak te dwa światy wzajemnie się przenikają i stymulują.