Pałac Sztuki w Krakowie | TPSP Kraków | wystawa malarstwa Eugeniusza Gerlacha

Dnia 7.10.2011 roku o godzinie 17.45 w Górnym Pałacu Sztuki Towarzystwa Sztuk Pięknych w Krakowie, przy placu Szczepańskim 4, rozpoczęła się wystawa malarstwa Eugeniusza Gerlacha – “Eugeniusz Gerlach – Malarstwo”.
Wernisaż rozpoczęły oficjalne przemowy członków zarządu Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie – prezesa TPSP Zbigniewa Kazimierza Witka, vice-prezesa TPSP Krzysztofa Pałeckiego i Jerzego Vetulaniego – członka zarządu TPSP, a także: dr Jerzego Huczkowskiego – zarząd Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich, Czesława Czaplińskiego – artysty fotografa z Nowego Jorku (USA) oraz dr Joanna Banek – zarząd Związku Polskich Artystów Plastyków (Okręg Krakowski). Następnie przemowę wygłosił sam autor – Eugeniusz Gerlach, dziękując wszystkim którzy przyczynili się do realizacji wystawy w Pałacu Sztuki oraz licznie zgromadzonej publiczności, która przybyła na wernisaż mimo descczowej, jesiennej aury. W przemowie swej Eugenkiusz Gerlach w szczególny sposób wspominał pierwszy kontakt z gmachem Pa,łacu Sztuki w Krakowie, który miał miejsce podczas jego pierwszego pobytu w “królewskim grodzie”, w latach pięćdziesiątych.
Póżniej nastąpił poczęstunek symboliczną lamką wina i uczestnicy wernisażu przystąpili do kontemplacji dzieł, na które złożyło się ok. 100 prac malarskich Eugeniusza Gerlacha pochodzących z różnych okresów pięćdziesięcioletniej pracy twórczej autora, począwszy od lat 60-tych, czyli czasu spędzonego w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni malarstwa profesora Wacława Taranczewskiego.