XXI Aukcja Wielkiego Serca Stowarzyszenie WIELKIE SERCE

XXI Aukcja Wielkiego Serca

Jerzy Bereś, Tadeusz Dominik, Edward Dwurnik, Ryszard Horowitz, Eugeniusz Gerlach, Jan Młodożeniec, Jerzy Kałucki, Marcin Maciejowski, Jarosław Modzelewski, Natalia LL, Jerzy Nowosielski, Jacek Sienicki i ponad stu wybitnych polskich artystów, których dzieła będą dostępne już od kilkuset złotych.

 

XXI Aukcja Wielkiego Serca Stowarzyszenie WIELKIE SERCE
Portret arlekina, 1996 r., pastel, 69 x 37,5 cm,

 

Magiczny wieczór, magiczna data – 24 listopada – i już XXI Aukcja Wielkiego Serca, wyjątkowa okazja, szczytny cel, wspaniałe dzieła. Tak zapowiada się tegoroczna aukcja Stowarzyszenia „Wielkie Serce” na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 1 im. Jana Matejki w Krakowie, który jest jedna z najstarszych placówek kształcącą młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych w naszym mieście. Obecny rok szkolny to już 66 rok istnienia Ośrodka.
Godzina 17.00 – Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”
Marii Konopnickiej 26, 30-302 Kraków

Honorowy patronat – Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski
oraz Rada Miasta Krakowa
Gospodarz wieczoru – Pani Anna Dymna
Aukcja to wyjątkowa okazja dla miłośników i kolekcjonerów polskiej sztuki współczesnej. Kolejny raz będzie można obcować z dziełami artystów, którzy tworzą kanon, są „żywą encyklopedią” grafiki i malarstwa polskiego.
Od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia możemy szczycić się sympatią i zaufaniem najwybitniejszych polskich twórców. Pieniądze z licytacji ich dzieł, jak co roku przekazane zostaną na rzecz Wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Jana Matejki w Krakowie. Rodziny naszych uczniów i wychowanków często nie potrafią sobie radzić w zmieniającej się rzeczywistości. Niestety w dobie reformy, z wielkimi trudnościami finansowymi boryka się również oświata. Szczególnie dotkliwie odczuwa to szkolnictwo specjalne. I właśnie dlatego postanowiliśmy pomóc naszym wychowankom, zawiązując Stowarzyszenie, które już od ponad dekady, dzięki sercom ludzi dobrej woli – zwłaszcza artystów, pozwala tym pokrzywdzonym przez los dzieciom zobaczyć inny, lepszy świat.
Ostatnia jubileuszowa dwudziesta aukcja okazała się kolejnym sukcesem, zebraliśmy ponad 450 tysięcy złotych. Najdrożej sprzedanymi został obraz olejny „Pejzaż mazowiecki”, sygnowany przez Tadeusza Dominika – za 23 tys. zł. Licytacja przy niektórych pozycjach była ostra i bardzo cieszymy się z uzyskanej kwoty. Spożytkujemy ją tak jak zawsze na rzecz naszych wychowanków. Nie rekordy są dla nas ważne, ważny jest cel, który nam przyświeca.
Pieniądze uzyskane z licytacji pozwoliły realizować program wyjazdów terapeutyczno–rehabilitacyjnych naszych podopiecznych. Wielu z nich po raz pierwszy w życiu zobaczyło morze, góry. Oprócz wyjazdów prowadzimy akcję pomocy najbiedniejszym wychowankom, poprawiliśmy bazę dydaktyczną naszego Ośrodka, poprawiliśmy warunki mieszkaniowe dzieci mieszkających w Internacie. Dzięki naszemu wsparciu młodzież wyjeżdża na zawody sportowe, obozy sportowe, mogliśmy dla naszych wychowanków założyć sekcję narciarską jak również drużynę, która z sukcesami startuje w olimpiadach specjalnych. Każda zdobyta złotówka wydawana jest z ogromną rozwagą i troską.
XXI AUKCJA WIELKIEGO SERCA – 24 LISTOPADA 2012, GODZ. 17.00
MUZEUM SZTUKI I TECHNIKI JAPOŃSKIEJ 'MANGGHA”

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA – MUZEUM SZTUKI I TECHNIKI JAPOŃSKIEJ 'MANGGHA”
W terminie 19 – 23 LISTOPADA 2012
Katalog aukcyjny oraz więcej informacji na stronie stowarzyszenia „Wielkie Serce” – www.wielkieserce.pl i pod numerami tel. 012 266 01 40, 0601 240 901